MUDr. Karolína Zahradníková

praktický lekár pre deti a dorast
Vyšehradská 16
Bratislava
t. č.: +421-2-6381-5863
zahradnikova@ulekara.eu

MUDr. Andrej Zahradník

praktický lekár pre dospelých
Vyšehradská 16
Bratislava
t. č.: +421-2-6381-1951
zahradnik@ulekara.eu


Momentálne pre Vás pripravujeme nový obsah tejto stránky